PROJEKTI 2020-07-22T23:03:37+02:00

Primeri uspešno postavljenih sistema solarnog navodnjavanja

Sivac – 12 hektara leske

Još jedan projekat koji smo uspešno realizovali. Sistem kap-po-kap je izvela kompanija Avital.

Sivac

Na padinama Telečke zaravni u mestu Sivac mladi ljudi su posadili lesku na 12 hektara. Kako je električna energija nedostupna, inicijalno se ovaj zasad navodnjavao uz pomoć dizel agregata. Posle desetak dana Investitor je uvideo da od takve vrste zalivanja ima samo glavobolju i gubljenje vremena pa smo dobili zahtev da se na zasad leske isporuči 100m3 vode na dan, sa ulaznim pritiskom u sistem od 4 bara. Naša Lorentz PSk2 C-SJ12-15 solarna pumpa koju napajaju solarni paneli ukupne instalisane snage 11kWp, bez ikakvih poteškoća je ispunila svoj projektovani zadatak.

Svi parametri su ispoštovani na zadovoljstvo prvenstveno investitora, kao i partnera iz Avitala.

 • Solarni pumpni sistem PSk2 C-SJ12-15

 • Protok: 100 m3 / dan 

   Deč 6,5ha Borovnica

   Vrlo zahtevan sistem u realizaciji TKP tima, borovnica na 6,5 ha, sa količinom vode od minimum 120m3 dnevno, bez imalo muke savladava naša  LORENTZ PUMPA TIPA PSK2-7 C-SJ12-15  koju pogoni 11kW fotonaponskih panela.

   Deč

   Kada se na istom zadatku nađu profesionalci, neko na sportskom polju, a neko na polju solarnog navodnjavanja izrodi se vrhunska saradnja, a o projektu ne mora mnogo reči da se troši. Takođe, postavljen je i Studer off-grid  sistem koji služi za napajanje električnom energijom kompletne plantaže. Sva ugrađena oprema je premium kvaliteta, kako mi jedino i radimo. Veni, Vidi, Vici

   • Solarni pumpni sistem PSk2-7 C-SJ12-15

   • Ukupna dinamička visina (TDH): 20m+25m=45m

   • Protok: 120 m3 / dan

   • Invertor Studer  XTH 6000-48

   • Regulator punjenja baterija Studer VS 120

   • OPzS baterije, Sunlight, 12V RES OPzS 190

   • Solarni generator ukupne instalisane snage 22000 Wp

       Požarevac 3,5ha Trešnja

       Ono što izdvaja ovaj projekat od ostalih jeste zahtev investitora da se zalivanje nastavi i tokom noći, što smo i omogućili ugradnjom

       Power Pack 2000, UL – kontroler  za rad sistema preko dizel električnog agregata.

       Požarevac

       U Braničevskom okrugu na površini od 3,5 ha nikla je plantaža trešanja koja je urađena prema svim svetskim normativima. Vođeni idejom da na svoju plantažu ugrađuju samo najbolje, mladi tim investitora odlučio se da navodnjavanje svoje plantaže poveri našoj kompaniji. Osim solarne pumpe za navodnjavanje, ugrađena je i kompletna automatika, koja kontroliše rad svake sekcije, što investitoru umnogome olakšava rad na plantaži. Proračun ovog solarnog navodnjavanja pogledajte OVDE

       • Solarni pumpni sistem PS2-1800 C-SJ 5-12- za kap po kap navodnjavanje

       • Power Pack 2000, UL – kontroler za rad sistema preko dizel električnog agregata

       • Ukupna dinamička visina (TDH): 15m+20m=35m

       • Protok: 53 m3 / dan

       • Solarni generator instalisane snage 3300 Wp

       • Orman automatike, elektromagnetni ventili itd

            Bečej 6+4ha Lešnik

            Naš tim je isporučio i ugradio  LORENTZ-OVU PUMPU PS2-4000 C-SJ8-15.R 

            Bečej

            I ovog puta smo uspešno odgovorili zahtevu investitora za ugradnjom solarnog sistema za navodnjavanje lešnika na ukupnoj površini od 6+4ha. Specifičnost ovog projekta jeste ta što su naši inženjeri učestvovali u izradi projekta metalne konstrukcije na objektu, jer se investitor odlučio da umesto standardne aluminijumske konstrukcije ugradi pocinkovanu čeličnu konstrukciju. Investitor se takođe odlučio da nam poveri sistem automatizacije sekcija, kao I izradu off grid sistema za napajanje potrošača. Proračun ovog solarnog navodnjavanja pogledajte OVDE

            • Solarni pumpni sistem PS2-4000 C-SJ8-15- za kap po kap navodnjavanje

            • Ukupna dinamička visina (TDH): 20m+20m=40m

            • Protok: 83 m3 / dan

            • Solarni generator instalisane snage 11000 Wp

            • Orman automatike, elektromagnetni ventili itd

                  Gajdobra I i II zasad lešnika 3ha+3ha

                  Među prvim LORENTZ pumpama koje su ugrađene u Srbiji.

                  TKP Energy - Gajdobra

                  Gajdobra I, II

                  Klijenti koji su među prvima prepoznali kvalitet i pouzdanost Lorentz solarnih pumpi za navodnjavanje, pa je TKP tim za kratko vreme uspešno implementirao 2 sistema u Gajdobri.

                  Bravo za Gajdobru!

                  TKP Energy - Gajdobra

                  • Potapajući pumpni sistem PS2-1800 C-SJ5-12 za kap po kap  navodnjavanje
                  • Sistem pumpe PS2-1800 C-SJ5-12
                  • Ukupna dinamička visina (TDH): 35 m
                  • Protok: 50 m3 / dan
                  • Solarni generator: 2.1 kWp

                  Irig I zasad lešnika 10ha

                  Na obroncima Fruške Gore napravljen je zasad lešnika na dve odvojene parcele, na kojima smo instalirali dve LORENTZ pumpe.

                  TKP Energy - Irig

                  Irig I

                  Pumpa je priključena direktno u sistem kap-po-kap. Specifičnost na ovom projektu je to što je parcela na nagibu, pa je uz dinamički nivo vode i pritisak u sistemu bilo potrebno savladati i visinsku razliku od 20m od bunara do vrha parcele. Sve je uspešno uradjeno sa klijentom, koji je prepoznao savete našeg tima po pitanju prečnika magistrala. Takodje, sa našim timom inženjera iz Beča, napravljena je i sopstvena automatika za otvaranje i zatvaranje sekcija, po unapred definisanim sekvencama.

                  TKP Energy - Irig

                  • Potapajući pumpni sistem PS2-4000 C-SJ5-25 za kap po kap  navodnjavanje

                  • Sistem pumpe: dve pumpe PS2-4000 C-SJ5-25

                  • Ukupna dinamička visina (TDH): 90m

                  • Protok: 37m3 / dan

                  • Solarni generator: 4kWp

                  Irig II zasad lešnika 5ha

                  Na obroncima Fruške Gore napravljen je zasad lešnika na dve odvojene parcele, na kojima smo instalirali dve LORENTZ pumpe.

                  TKP Energy - Irig

                  Irig II

                  Dubinska helikoidna pumpa savladava 70 metara dubine. Projekat je specifičan zbog slabe izdašnosti bunara, od svega 0,5-0,7L/s, pa je sistem povezan tako da pumpa direktno puni akumulaciju.

                  TKP Energy - Irig

                  • Potapajući pumpni sistem PS1800 HR-14H za kap po kap  navodnjavanje

                  • Sistem pumpe: dve pumpe PS1800 HR-14H

                  • Ukupna dinamička visina (TDH):  70m

                  • Protok: 25m3 / dan

                  • Solarni generator: 2kWp

                  Krčedin voćnjak 37ha

                  Jabuka, trešnja, kruška – ovaj projekat je specifičan što se  voda crpi iz kanala.

                  TKP Energy - Krčedin

                  Krčedin

                  Napravljen je splav, i tu je instalirana jedna od najjačih Lorentz DC pumpi koje imamo u svom asortimanu PS2-4000 C-SJ 8-15. Zahtev Investitora je bio 100m3/dan, sa pritiskom na ulazu u sistem kap po kap 2,5 bara, koji smo bez ikakvih problema ispunili.

                  TKP Energy - Krčedin

                  • Potapajući pumpni sistem PS2-4000 C-SJ8-15 -D za kap po kap  navodnjavanje
                  • Sistem pumpe PS2-4000 C-SJ8-15 -D
                  • Ukupna dinamička visina (TDH): 50 m
                  • Protok: 110 m3 / dan

                  • Solarni generator: 7 kWp

                  Srpski Miletić krompir

                  Specifično je to što su  dva panela, kontroler i zaštitna kutija instalirani na prikolicu   što znači da je sistem mobilnog navodnjavanja.

                  Više o sistemu mobilnog navodnjavanja pogledajte OVDE.

                  TKP Energy - Srpski Miletić

                  Srpski Miletić

                  Domaćin se odlučio da pojača svoj sistem, jer prethodna Lorentz pumpa PS150 nije više bila dovoljna da pokrije zahteve za količinama vode koji su diktirali novi zasadi. Novi zahtevi su 24m3/dan, sa pritiskom od 1,2 bara na površini. Unošenjem zadatih parametara u precizni Lorentz-ov proračun, klijentu je ponuđena, isporučena i ugrađena centrifugalna pumpa PS2-600 C-SJ5-8 sa dva panela ukupne snage 500W.

                  TKP Energy - Srpski Miletić

                  • Potapajući pumpni sistem PS2-600 C-SJ5-8 za kap po kap  navodnjavanje
                  • Sistem pumpe PS2-600 C-SJ5-8
                  • Ukupna dinamička visina (TDH): 30m
                  • Protok: 20 m3 / dan
                  • Solarni generator: 500 Wp

                  Bačko Dobro polje lešnik

                  vrlo specifičan projekat, i po načinu zalivanja   (subirigacija) , po količinama vode po jedinici površine, ali i po načinu montaže fotonaponskih panela.

                  Više o sistemu mobilnog navodnjavanja pogledajte OVDE.

                  TKP Energy - Bačko Dobro polje

                  Bačko Dobro polje

                  Instalacija 2,2kWp solarnih panela je izvedena na konstrukciji koja je postavljena na kombi. Do same pumpe, iz kombija koji se parkira u neposrednoj blizini bunarske kućice, pružaju se dva kabla, napojni energetski kabl od kontrolera do same pumpe, i komandno signalni kabl. Helikoidna pumpa PS2-1800 je sa lakoćom odogovorila na zahtev klijenta od 25m3/dan, ali i sa pritiskom od 5 bara na ulazu u sistem. Tu smo takođe ugradili i automatiku za kontrolu zalivanja sa 4 sekcije kao i off grid solarni sistem napajanja elektromagnetnih ventila i ostale opreme.

                  TKP Energy - Bačko Dobro polje

                  • Potapajući pumpni sistem PS1800 HR-23 za kap po kap  navodnjavanje

                  • Sistem pumpe: dve pumpe PS1800 HR-23

                  • Ukupna dinamička visina (TDH): 40m+10m=50m

                  • Protok: 25 m3 / dan

                  • Solarni generator: 2160Wp

                  Negotin I i II lešnik 22ha

                   Problem sa kojim su se susreli je taj da vodu imaju tek na   1,2km od plantaže, , dok na samoj plantaži postoji rezervoar od 24m3.

                  TKP Energy - Negotin

                  Negotin

                  Uspešni poslovni ljudi iz Negotina, uradili su zasad lešnika na ukupno 22ha. TKP tim je napravio dva nezavisna, ali izbalansirana pumpna solarna sistema. Potapajuća centrifugalna DC pumpa PS2-4000 C-SJ8-15 daje 120m3/dan, a pogoni je 7,3kWp instalisanih fotonaponskih panela. Visinska razlika od 40m, izmedju bunara i akumulacije je bez ikakvih poteškoća savladana. Na samoj plantaži, u mašinskoj sali, postavljena je površinska DC pumpa PS2-4000 CS-F16-3, sa dnevnim protokom od 175m3/dan, sa 3bara pritiska na ulazu u sistem. Ovu pumpu napaja 5,7kWp instalisanih panela. Razliku u različitim količinama vode koje daju dve pumpe, smo regulisali podešavanjem intervalnih paljenja i gašenja površinske pumpe, a sve uz pomoć Lorentzove aplikacije PumpScanner.

                  TKP Energy - Negotin

                  • Potapajući pumpni sistemi PS2-4000 CS-F16-3 i PS2-4000 C-SJ8-15 za kap po kap  navodnjavanje

                  • Sistem pumpi PS2-4000 CS-F16-3 i PS2-4000 C-SJ8-15
                  • Ukupna dinamička visina (TDH): 30m + 30m

                  • Protok: 175m3/dan + 120m3/dan

                  • Solarni generator: 5,7kWp + 7,3kWp

                  Mladenovac paulovnija 7ha

                   prvi put smo se susreli sa  brzorastućim drvetom paulovnije na ovom projektu.

                  TKP Energy - Mladenovac

                  Mladenovac

                  Brzorastuće drvo, kom treba dosta vode, pa smo dobili i zahtev od klijenta za 65m3/dan i pritisak na ulazu u sistem kap po kap od 2 bara. Naša najprodavanija pumpa PS2-1800 C-SJ5-12, je bez problema savladala taj zahtev. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće da je ne pogoni 4kW instalisanih fotonaponskih panela nemačkog proizvođača.

                  TKP Energy - Mladenovac

                  • Potapajući pumpni sistem PS2-1800 C-SJ5-12 za kap po kap  navodnjavanje

                  • Sistem pumpi PS2-1800 C-SJ5-12

                  • Ukupna dinamička visina (TDH): 35m

                  • Protok: 71m3/dan

                  • Solarni generator: 3840Wp

                  Šajkaš lešnik 6ha

                  I ovde je ugrađena naša najprodavanija    pumpa PS2-1800 C-SJ5-12  u kobinaciji sa 2,2kW solarnih panela.

                  TKP Energy - Šajkaš

                  Šajkaš

                  Količine vode na izlazu su preko 60m3/dan. Sistem je specifičan, jer je na otvorenom terenu sa jakim vetrovima pa je i sama aluminijumska konstrukcija koja je postavljena na vrhu objekta isprojektovana i izvedena prema pojačanim brzinama i udarima vetra.

                  TKP Energy - Šajkaš

                  • Potapajući pumpni sistem PS2-1800 C-SJ5-12 za kap po kap  navodnjavanje

                  • Sistem pumpe PS2-1800 C-SJ5-12
                  • Ukupna dinamička visina (TDH): 35m

                  • Protok: 50m3/dan

                  • Solarni generator: 2,2kWp

                  Krušedol lešnik 2,2ha

                  Ovaj projekat nam je posebno drag, jer su vlasnici ove parcele mladi ljudi, koji su prepoznali budućnost u uzgajanju lešnika   a za sigurno zalivanje su odabrali Lorentz. Bilo je pravo zadovoljstvo sarađivati sa nasmejanim domaćinima.

                  TKP Energy - Krušedol

                  Krušedol

                  Zahtev od 20m3/dan isporučene vode i sa pritiskom od 3 bara na ulazu u sistem kap po kap, je bez ikakvog napora ostvarila naša helikoidna pumpa PS2-600 HR-14-1 sa samo dva fotonaponska panela ukupne snage 540Wp. Još jednom zahvaljujemo ljubaznim domaćinima na ukazanom poverenju i gostoprimstvu.

                  TKP Energy - Krušedol

                  • Potapajući pumpni sistem PS2-600 HR-14 za kap po kap  navodnjavanje

                  • Sistem pumpe PS2-600 HR-14

                  • Ukupna dinamička visina (TDH): 40m

                  • Protok: 20m3/dan

                  • Solarni generator: 540Wp

                  Sombor lešnik 3,3ha+3ha

                  Na zahtev klijenta, pumpa za navodnjavanje koja isporučuje 34m3/dan

                  TKP Energy - Sombor

                  Sombor

                  Na zahtev klijenta, pumpa za navodnjavanje koja isporučuje 34m3/dan, sa četiri panela snage 1kWp, dimenzionisana je tako da se njen učinak može povećati samo prostim dodavanjem panela, ugradili smo i sistem za napajanje automatske regulacije elektromagnetnih ventila za sekcije kao i daljinsko upravljanje istim. Preko aplikacije na mobilnom telefonu, klijentu smo omogućili da iz bilo koje tačke zemljine kugle, može sam da reguliše koje će sekcije da se zalivaju ili pak da ugasi kompletno navodnjavanje. Sistem sadrži i bežični internet koji se napaja sa nezavisne off grid mreže.

                  TKP Energy - Sombor

                  • Potapajući pumpni sistem PS2-1800 C-SJ5-12 za kap po kap  navodnjavanje

                  • Sistem pumpe PS2-1800 C-SJ5-12

                  • Ukupna dinamička visina (TDH): 30m

                  • Protok: 34m3/dan

                  • Solarni generator: 1,1kWp

                  Gardinovci lešnik 5ha

                  I ovde je ugrađena naša najprodavanija pumpa PS2-1800 C-SJ5-12 

                  TKP Energy - Gardinovci

                  Gardinovci

                  Na krovu vikendice je postavljen solarni generator od 2kWp koji u paru sa instalisanom centrifugalnom pumpom PS2-1800 C-SJ5-12 daje 54m3 vode u zadatom pritisku. Kompletna kontrola rada pumpe, kao i zaštite su postavljene u objektu.

                  TKP Energy - Gardinovci

                  • Potapajući pumpni sistem PS2-1800 C-SJ5-12 za kap po kap  navodnjavanje

                  • Sistem pumpe PS2-1800 C-SJ5-12

                  • Ukupna dinamička visina (TDH): 30m

                  • Protok: 54m3/dan

                  • Solarni generator: 2kWp

                  Besplatan proračun troškova uvođenja sistema solarnog navodnjavanja Lorentz GmbH

                  (+381) 063 840 84 89 | (+381) 066 44 00 92 | BiH (+387) 065 322 066 | info@tkpenergy.com