MOBILNO NAVODNJAVANJE 2020-07-18T13:41:54+02:00

MOBILNE SOLARNE ELEKTRANE

ZA MANJE PROIZVOĐAČE KOJI NEMAJU ADEKVATNU ZAŠTITU ILI ČUVARA.   

PROJEKAT: SRPSKI MILETIĆ
Rešenje za one koji imaju problem sa krađom, vandalizmom ili odnošenjem određenih delova sistema navodnjavanja.  Sve vrste zaprega, traktora, vozila sa otvrenom prikolicom i kombija.  Potpuna pouzdanost i bezbednost sistema.  Zbog mobilnosti panela i pumpe mogućnost rada za više domaćina.

Besplatan proračun troškova uvođenja sistema solarnog navodnjavanja Lorentz GmbH

(+381) 063 840 84 89 | (+381) 066 44 00 92 | BiH (+387) 065 322 066 | ili email: info@tkpenergy.com

Specifično je to što su dva panela, kontroler i zaštitna kutija instalirani na prikolicu što znači da je sistem mobilnog navodnjavanja.
Specifično je to što su dva panela, kontroler i zaštitna kutija instalirani na prikolicu što znači da je sistem mobilnog navodnjavanja.
Zahtevi su 24m3/dan, sa pritiskom od 1,2 bara na površini. Isporučena je i ugrađena Lorentz centrifugalna pumpa PS2-600 C-SJ5-8
Zahtevi su 24m3/dan, sa pritiskom od 1,2 bara na površini. Isporučena je i ugrađena Lorentz centrifugalna pumpa PS2-600 C-SJ5-8

MOBILNE SOLARNE ELEKTRANE

ZA MANJE PROIZVOĐAČE KOJI NEMAJU ADEKVATNU ZAŠTITU ILI ČUVARA.   

PROJEKAT: BAČKO DOBRO POLJE

Besplatan proračun troškova uvođenja sistema solarnog navodnjavanja Lorentz GmbH

(+381) 063 840 84 89 | (+381) 066 44 00 92 | BiH (+387) 065 322 066 | ili email: info@tkpenergy.com

Specifičan projekat po načinu zalivanja (subirigacija), po količinama vode po jedinici površine i po načinu montaže instalacije 2,2kWp solarnih panela na konstrukciji koja je postavljena na kombi.
Specifičan projekat po načinu zalivanja (subirigacija), po količinama vode po jedinici površine i po načinu montaže instalacije 2,2kWp solarnih panela na konstrukciji koja je postavljena na kombi.
Helikoidna pumpa PS2-1800 je sa lakoćom odogovorila na zahtev klijenta od 25m3/dan, ali i sa pritiskom od 5 bara na ulazu u sistem.
Helikoidna pumpa PS2-1800 je sa lakoćom odogovorila na zahtev klijenta od 25m3/dan, ali i sa pritiskom od 5 bara na ulazu u sistem.
Do same pumpe, iz kombija koji se parkira u neposrednoj blizini bunarske kućice, pružaju se dva kabla, napojni energetski kabl od kontrolera do same pumpe, i komandno signalni kabl.
Do same pumpe, iz kombija koji se parkira u neposrednoj blizini bunarske kućice, pružaju se dva kabla, napojni energetski kabl od kontrolera do same pumpe, i komandno signalni kabl.
Tu smo takođe ugradili i automatiku za kontrolu zalivanja sa 4 sekcije kao i off grid solarni sistem napajanja elektromagnetnih ventila i ostale opreme.
Tu smo takođe ugradili i automatiku za kontrolu zalivanja sa 4 sekcije kao i off grid solarni sistem napajanja elektromagnetnih ventila i ostale opreme.

Besplatan proračun troškova uvođenja sistema solarnog navodnjavanja Lorentz GmbH

(+381) 063 840 84 89 | (+381) 066 44 00 92 | BiH (+387) 065 322 066 | ili email: info@tkpenergy.com